Tora Liliedahl

Skribent och ingenjör. Jag älskar tv-serier i allmänhet och relationsdramer i synnerhet. Till vardags är jag konsult inom projekt- och förändringsledning.

@toraliliedahl Hemsida
Mer